Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici pozýva všetkých uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční už v stredu 13. februára od 9.30 do 14.00 h na všetkých 6 fakultách UMB. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť nahliadnuť na vyučovací proces, navštíviť laboratóriá, učebne a dielne a tiež zistiť, čo ponúka univerzitná knižnica a ako sú vybavené študovne. Viac informácií nájdete na stránke UMB.