Na základe dohody uzatvorenej medzi úradom BBSK, dopravcom SAD Zvolen a Odborovej organizácie zamestnancov SAD Zvolen, došlo k dohode o navýšení platov vodičov medzimestskej dopravy o 6%. Dohoda pritom platí retrospektívne od začiatku roka, takže zamestnancom budú zvýšené platy doplatené aj spätne. Kraj zároveň s dopravcom dohodol aj fixné výšky dotácií na výkony vo verejnom záujme.