Povodňovú situáciu na Hrone pri Šalkovej, ktorú spôsobili ľady na rieke zadržovanej v lokalite malou vodnou elektrárňou, sa po víkende podarilo stabilizovať. V piatok a sobotu sa tam situácia zhoršila natoľko, že Hron zatopil niektoré objekty, vrátane miestneho kultúrneho domu. V Šalkovej preto v sobotu zasadal krízový štáb. Následné opatrenia vykonané prevádzkovateľom elektrárne napokon boli účinné. „Znížením hladiny sa podarilo situáciu stabilizovať. Do priestorov tamojšieho kultúrneho domu v súčasnosti už voda nezateká,“ informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová. Vodohospodári nateraz ponechávajú v lokalite určený 2. stupeň povodňovej aktivity. Situácia tak bude naďalej sledovaná. Mesto zároveň podalo Okresnému úradu v B. Bystrici podnet na preverenie dodržiavania prevádzkového poriadku MVE Šalková pred udalosťou.