Vodohospodári musia v zime prihliadať nielen na samotný prietok rieky, ale aj mráz, ktorý spôsobí zmenu charakteru koryta i samotného prietoku vody. Od piatka spôsobuje Hron v Šalkovej nemalé problémy. Došlo už k zatopeniu časti plôch ale aj niektorých budov, vrátane kultúrneho domu.

„Aj napriek tomu, že pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci pravidelne realizovaných obhliadok pristúpili už v doobedňajších hodinách k uzatvoreniu hrádzových priepustov, došlo výverom cez odvodňovaciu šachtu dažďových vôd objektu k zatopeniu nebytových priestorov a spevnených plôch. Vytopená bola budova kultúrneho domu, predovšetkým priestory tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru,“ informovala v sobotu hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.

Mesto vyzýva obyvateľov aby nevstupovali na zamrznutú hladinu rieky a zvlášť upozorňuje rodičov, aby v okolí rieky dohliadli aj na svoje deti.

V Šalkovej v sobotu zasadal krízový štáb, ktorého sa zúčastnili zamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici, pracovníci Odboru krízového riadenia Okresného úradu, príslušníci hasičského a záchranného zboru, ako aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š . p. V miestach vodného toku Hrona bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.

„Kontaktovali sme aj prevádzkovateľa elektrárne so žiadosťou o zníženie hladiny v zdrži na takú úroveň, aby nedošlo k rozrušeniu ľadového zámrzu, k jeho uvoľneniu a následnej tvorbe nežiaduceho ľadochodu v úseku Hrona pod haťou, ktorý by mohol ohroziť ryby žijúce v rieke,“ hovorí primátor Ján Nosko.

„Prehradenie rieky malou vodnou elektrárňou môže mať aj takéto dôsledky. Preto budeme naďalej, tak ako doteraz, robiť všetko preto, aby sa žiadne nové vodné elektrárne na Hrone v našom meste nebudovali. Situáciu budeme sledovať,  a v prípade akéhokoľvek zvýšeného rizika obyvateľov, okamžite informovať,“ doplnila hovorkyňa Dominika Adamovičová.