Mesto Banská Bystrica plánuje pomôcť podnikateľom v gastronomických službách. Ako na sociálnej sieti informoval primátor Ján Nosko, na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predloží návrh, aby samospráva v súvislosti s dopadmi protiepidemiologických opatrení na podnikateľský sektor, znížila platby za letné terasy o 80 percent. Týkať by sa to malo tak predvádzok na Námestí SNP, ako aj mimo centra mesta. Všade tam, kde prevádzky počas sezóny zaberajú pre letné terasy verejné priestranstvá. Terasy podnikov môžu byť v obmedzenom režime otvorené od uplynulej stredy.