Slovenský futbalový zväz upozorňuje, že od 1. septembra platné novoprijaté protiepidemiologické opatrenia sa týkajú aj všetkých futbalových súťaží na Slovensku, vrátane tých najnižších. Zasiahnu tak aj dedinský futbal. Na zápasoch môže byť najviac tisíc divákov, avšak tých zasiahnu aj ďalšie opatrenia. Vstup do areálu štadiónov by mal byť umožnený len divákom s rúškom na tvári, pričom diváci ho musia mať na sebe počas celého stretnutia. Pri vstupoch má byť tiež umiestnená dezinfekcia na ruky. V prípade, že štadión má divácke tribúny, obsadený môže byť len každý druhý rad. Špeciálne opatrenia sa potom týkajú aj samotných hráčov, vrátane členov realizačných tímov.