Od 9. 11. bude Rooseveltova nemocnica vyžadovať pred príjmom na plánovanú operáciu PCR test na ochorenie Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín. Od 1. do 8. 11. bude nemocnica akceptovať pred príjmom aj negatívny výsledok antigénového testu z celoplošného testovania. Na PCR test je možné sa objednať na stránke korona.gov.sk. Vo FNsP F. D. Roosevelta sú v súčasnosti plánované operačné výkony čiastočne obmedzené.