Okresný dopravný inšpektorát informuje, že do užívania vodičom bola dnes provizórne uvedená nová okružná križovatka na ulici Cesta ku Smrečine pri stavbe novej autobusovej stanice. Mala by sa tak uľahčiť komplikovaná dopravná situácia v centre.