BBonline.sk | Krátke správy | 24.8.2017 8:43

Policajti sa znovu vyberú na cesty v okrese

Počas piatka 25. augusta bude opäť na cestách v okrese Banská Bystrica viac policajtov. V rámci osobitej kontroly sa zamerajú na dodržiavanie povinností vodičov, pričom využijú aj inštitút objektívnej zodpovednosti. Oznámenie o uložení sankcie tak môže byť doručené majiteľovi vozidla až neskôr poštou.