Polícia v sobotu 22. októbra vykoná na cestách v kraji mimoriadnu akciu zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu používania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok vodičmi motorových vozidiel.