S ohľadom na nedávnu novelu Zákonníka práce v súvislosti so zatvorením obchodov počas sviatkov a dní pracovného pokoja, sa prvýkrát úplne uzatvoria obchody počas najbližšej stredy – na sviatok svätého Cyrila a Metoda. Zatvorené bude aj Europa SC avšak s výnimkou kina.