Po každoročnej dlhodobo plánovanej dvojtýždňovej letnej odstávke sa dnes opäť pre verejnosť otvára Plaváreň Štiavničky. Tak ako každý rok, aj tentokrát počas odstávky prebehlo kompletné vypustenie bazénov a ich čistenie, ale aj viaceré drobné stavebné úpravy bežnej údržby, ktoré nebolo možné realizovať počas prevádzky plavárne. S bežnými sanitačnými dňami, kedy je plaváreň zatvorená po celý deň, je potom potrebné počítať vždy v prvý pondelok v mesiaci. Najbližšie to bude 2. septembra.