Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú v tomto týždni súvislú výmenu koľajníc v železničnom úseku Medzibrod – Slovenská Ľupča. Práce budú realizované v dňoch 17. až 19. októbra v čase od 10:25 hod. do 13:25 hod. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava.