Ani v 37. kalendárnom týždni Banskobystričanov neobídu plánované odstávky elektrickej energie, ktoré v súvislosti s údržbou a opravou distribučnej siete plánuje Stredoslovenská distribučná. Tentokrát sa dotknú časti Tatranskej ulice na sídlisku Rudlová-Sásová. Konkrétne v stredu, 14. septembra od 8.00 do 14.00 h a to párnych čísel vchodov od čísla 10. do 32. Na väčšie odstávky vo viacerých častiach mesta sa potom obyvatelia musia pripraviť v ďalšom, 38. týždni.