V 33. kalendárnom týždni plánuje Stredoslovenská distribučná v Banskej Bystrici odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbou rozvodnej siete len v jednej časti mesta. Na odstávku v čase 7.30 do 16.30 h sa musia v utorok, 16. augusta, pripraviť obyvatelia Bernolákovej ulice v Radvani. Odstávka sa dotkne párnych čísel vchodov od vchodu č. 30 až po vchod č. 58. Výraznejšie odstávky, ktoré zasiahnu najväčšie sídliská Rudlová-Sásová a Fončorda, sú potom očakávané v nasledujúcom 34. týždni.