Stredoslovenská distribučná plánuje v 7. týždni viaceré odstávky elektrickej energie v B. Bystrici. V pondelok, 14.2. v čase od 8.30 do 14.30 h bude bez elektrickej energie časť budov na Dolnej ulici. V utorok, 15.2. od 7.30 do 15.30 h čakajú odstávky obyvateľov Podlavíc, a to na viacerých adresách na Gaštanovej, Limbovej, Lipovej a ulici Lúčičky. V stredu, 16.2. sa na odstávku v čase od 7.30 do 13.30 h musia  pripraviť obyvatelia ulíc Ružová a Mladých Budovateľov. Vo štvrtok, 17.2. potom v rovnakom čase obyvatelia ulíc Na Dolinky, Pod cintorínom či Stránska v starej Sásovej a tiež časti ulíc Ďumbierska a Inovecká. Susedná Kráľovohoľská ulica bude bez prúdu od 7.30 do 13.30 h v piatok, 18. februára.