Stredoslovenská distribučná plánuje aj uprostred februára odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbou a obnovou distribučnej siete. Odstávky sa tentokrát dotknú najmä Fončordy, a to konkrétne vo štvrtok 16. februára v čase od 8.30 do 13.30 h. To budú bez elektrickej energie domy a objekty na Wolkerovej ulici, časti Jilemnického a Kapitána Nálepku. V piatok, 17. februára potom budú odstávky pokračovať od 7.30 do 13.30 h odstávkami na Švermovej ulici, časti Triedy Hradca Králové a niekoľkých objektov na Spojovej a Šalgotarjánskej. Kompletný zoznam plánovaných odstávok je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.