Celkom 14 uchádzačov sa v termíne do 14. januára prihlásilo do výberového konania na uvoľnený post hlavného kontrolóra mesta B. Bystrica. Po kontrole poslancami zvolenej komisie bolo vyhodnotené, že podmienky pre postup do voľby splnilo 12 uchádzačov. Medzi nimi je znovu napríklad aj jeden z mestských poslancov – David Kapusta z BBA, ale aj súčasný náčelník mestskej polície Ivan Holík. Medzi kandidátmi je aj niekdajší hlavný kontrolór BBSK Vladimír Šagát. Jednu z najlepšie odmeňovaných pozícií v rámci samosprávy, by mali poslanci obsadiť vo voľbe na mimoriadnom zasadnutí MsZ 1. februára.