Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od štvrtka, 25. apríla do soboty, 27. apríla v čase od 7.55 h do 18.00 h, realizovať výlukové práce v úseku medzi stanicami Zvolen osobná stanica a Vlkanová. Realizovať sa bude výmena koľajníc, opravy koľajových lôžok a tiež opravy železničných priecestí. Odrieknuté vlakové spojenia budú od štvrtka 25. do piatka 26. apríla v úseku Zvolen os. st. – Vlkanová a v sobotu, 27. apríla v úseku Zvolen os. st. – Sliač kúpele nahradené autobusovou dopravou.