Na základe podnetov obyvateľov vykonávala v stredu večer hliadka Mestskej polície v Banskej Bystrici kontrolnú činnosť na sídlisku Fončorda. Vo vnútrobloku detského ihriska na Tulskej ulici v rámci nej zrealizovali dychovú skúšku u dvanástich mladistvých osôb. Ako MsP informuje na sociálnej sieti, traja chlapci a tri dievčatá mali pri skúške pozitívny výsledok testu. V jednom prípade dokonca takmer jedno promile. „Nakoľko došlo k porušeniu § 2 ods. 2 a) zákona 219/1996 Z.z. si mladistvých prevzali zákonní zástupcovia a zistené porušenia zákazov budú riešené v správnom konaní,“ informovala mestská polícia.