Quantcast

V týchto dňoch sa obnovou erbu pred historickou radnicou začala na Námestí SNP rekonštrukcia pešej zóny, na ktorú mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo sumu 100-tisíc eur. V rámci tejto čiastky budú doplnené chýbajúce a poškodené dlažobné kocky, opravia sa odvodňovacie žľaby a mriežky, ako aj ďalšie nedostatky na povrchoch a mobiliári námestia. Postupné práce potrvajú niekoľko mesiacov.