Projekt Osamelý senior je už od decembra znovu v prevádzke. Je určený pre obyvateľov nad 65 rokov, ľudí v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť či osoby so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších. Požiadavky na nákup potravín či liekov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk alebo cez t.č.: 048/4330 777, na ktorom je možné nahrať mimo pracovných dní aj hlasovú správu.