Od nedele, 28. apríla dochádza ku zmenám cestovných poriadkov vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy v kraji. Týka sa to aj viacerých liniek v okrese Banská Bystrica. Dopravca SAD Zvolen čiastočne upravuje cestovné poriadky napríklad pre linky do Hronseku, Harmanca, na Kordíky, Hrochoť či linky z Rooseveltovej nemocnice do Brezna a Zvolena, či linku zo Sásovej do Zvolena. Upravené cestovné poriadky sú k dispozícii na webe dopravcu.