Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu zrušila suspendáciu olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi Mateja Tótha. Pre podozrenia IAAF ohľadom nezrovnalostí v jeho biologickom pase tento rok neobhajoval svetové prvenstvo. Pochybenia od začiatku odmietal a za pravdu mu dala aj DK SAZ, ktorá po zisteniach domácich i zahraničných odborníkov skonštatovala, že nedošlo k porušeniu antidopingových pravidiel. Proti rozhodnutiu teraz ešte môžu vystúpiť IAAF či Svetová antidopingová agentúra.