Novozvolený predseda BBSK Ján Lunter uviedol, že Úrad pre verejné obstarávanie dal za pravdu podnetu z júna tohto roku, pre pochybenia v obstarávaniach na rekonštrukcie ciest. Kraju dokonca ÚVO vyrúbil pokutu. Lunter upozornil aj na septembrové odpredaje viac ako 103 položiek majetku BBRSC za 1 euro. Správa ciest mala takto odpredať napríklad automobily s rokom výroby 2008.