V súvislosti s konaním EYOF 2022, sa pre verejnosť dočasne uzatvárajú viaceré športoviská v B. Bystrici. Plaváreň Štiavničky, kde prebehnú plavecké súťaže, sa zatvorí v pondelok, 18. júla od 14-tej hodiny a uzatvorená zostane do 1. augusta. Plážové kúpalisko Aqualand, ktoré bude centrom oddychu, stravovania i tréningu zúčastnených športovcov, bude pre verejnosť zatvorené od pondelka, 18. júla do utorka, 2. augusta. Pre verejnosť bude od 20. júla do 2. augusta zatvorené aj blízke Tenisové centrum Baseline, kde budú prebiehať súťaže v bedmintone a tenise. Na Plaváreň Štiavničky i do areálu TC Baseline budú môcť návštevníci zavítať ako diváci na športové súťaže počas EYOF (24.-30.7 2022.).