Špeciálne zriadená komisia Univerzity Mateja Bela už zverejnila svoj verdikt, podľa ktorého je rigoróznu prácu, ktorou súčasný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) v roku 2000 na UMB získal titul doktora práv, možné považovať za plagiát. Podľa zistení komisie je v práci využitých neprimerane veľa cudzích textov presahujúcich odôvodnený rozsah pre citácie, ktoré navyše nie sú správne citované a nedajú sa považovať za parafrázy. Komisia, ktorá hodnotila aj ďalšiu podobnú prácu, ju však priamo za plagiát neoznačila. Podľa súčasnej legislatívy zatiaľ nemožno v minulosti udelený titul odobrať. Zistenia komisie v piatok prerokúva akademický senát UMB.