Predstavovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií pre revitalizáciu vytypovaných lokalít Banskej Bystrice pokračuje. Na budúci týždeň predstavia skúsené architektky a architekti návrh štúdie pre lokalitu Mládežnícka – Družby – Okružná. Diskutovať o návrhoch bude možné v priestoroch budovy Gymnázia Mikuláša Kováča na Mládežníckej 51 už budúci utorok, 30. mája o 17.00 h. Pozvaní sú všetci obyvatelia Fončordy. Viac informácií o projekte Zelené sídliská nájdete na banskabystrica.sk/zelenesidliska.