Hneď v prvom kole voľby nového hlavného kontrolóra mesta, zvolili poslanci MsZ do funkcie doterajšieho náčelníka Mestskej polície v B. Bystrici Ivana Holíka. Zo 14-tich prihlásených kandidátov, z ktorých podmienky splnilo 12, sa napokon vypočutia pred poslancami zúčastnilo 8 z nich. Tí vystúpili pred poslancami MsZ so svojimi víziami pre výkon funkcie. Holík na funkciu neúspešne kandidoval už v roku 2018. Následne bol v roku 2019 zvolený do funkcie náčelníka MsP. Predtým pôsobil ako vedúci oddelenia priestupkov Mestského úradu v B. Bystrici. Poslanci tak svojou voľbou zároveň rozhodli o tom, že čoskoro ich čaká ďalšia voľba, tentokrát nového náčelníka MsP.