V utorok v dopoludňajších hodinách došlo k poruche zemného ventilu na potrubí prívodu pitnej vody na Internátnej ulici. Ako aktuálne informuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť na svojom webe, oprava si vyžiadala odstávku ulíc Internátna, Mládežnícka, Družby, Okružná, Poľná, Krátka, Bočná, Stredná a Malachovská. Zásobovanie pitnou vodou je zaistené cisternami. Predpoklad odstránenia poruchy je vo štvrtok, 16. júna do 14.00 h (Aktualizované 11.30 h: StVPS upravila informáciu o predpoklade odstránenia poruchy už na stredu popoludní).