Quantcast

Rímskokatolícky Farský kostol nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, v areáli mestského hradu, dočasne uzatvorili pre verejnosť. Farnosť Banská Bystrica – mesto totiž pristúpila k rekonštrukčným prácam podlahy svätyne kostola. O plánovanom termíne ukončenia prác farnosť zatiaľ neinformuje. Všetky bohoslužby budú počas stavebných prác realizované v susednom Kostole Svätého kríža, tzv. slovenskom.