BBonline.sk | Krátke správy | 30.6.2017 6:52

Dokončenie kruhového objazdu pri Terminal SC si vyžiada uzávierku cesty

V rámci dostavby kruhového objazdu pri Terminal Shopping Center bude časť Cesty k Smrečine v úseku od križovatky s Golianovou ulicou úplne uzavretá v dňoch 3. až 6. júna. Obchádzka bude cez Uhlisko a zároveň cez Majerskú cestu a Stavebnú ulicu.