Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica zrušila povinné testovanie pred každým ambulantným vyšetrením. Týka sa to pacientov, ako aj sprievodu dieťaťa.  Povinnosť pacienta preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 je obmedzená len na niektoré ambulancie, respektíve konkrétne vyšetrenia. Ide napríklad o vyšetrenie v ambulanciách hematológie, onkológie či zubného lekárstva. Testovanie na Odberovom mieste v DFNsP za týmto účelom je pre pacientov určené v pracovné dni v čase od 07.20 do 11.00 h. Konkrétne informácie sú k dispozícii na stránke DFNsP B. Bystrica.