Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici obmedzila režim poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku. V rámci preventívnych opatrení na ochranu pacientov a zamestnancov bude detská nemocnica od pondelka 16. marca, poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť. „Všetky plánované vyšetrenia, kontroly, operačné zákroky a hospitalizácie, ktoré znesú odklad, budú preložené na iné termíny. O ich odložení, ako aj o nových termínoch budú zodpovední zdravotnícki zamestnanci pacientov informovať v dostatočnom časovom predstihu,“ informovala Jana Petríková z DFN v Banskej Bystrici.