Z dôvodu realizácie stavebných prác na 4. úseku stavby protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice bude od pondelka, 12. októbra uzatvorený promenádny chodník na ľavom brehu toku Bystrica v centre mesta. Pre účely prístupu na stavenisko dôjde tiež ku zabratiu časti parkovacích miesta na ulici Martina Rázusa. Práce tu budú, podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, prebiehať minimálne 6 mesiacov.