Len 2646 akútnych respiračných ochorení a len 91 prípadov chrípky a jej podobných ochorení nahlásili za uplynulý týždeň Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici ohlasujúci lekári v kraji. Chorobnosť je tak celkovo len mierna.