Pacienti a návštevníci Rooseveltovej nemocnice musia počas nasledujúcich dní počítať s obmedzeniami vstupu na Oddelenie urgentného príjmu. Z dôvodu prác na repasácii podlahy bude až do nedeľného podvečera (23. júna) zaistený vstup na urgentný príjem cez hlavný vchod do monoblokov lôžkovej časti na -1 podlaží. Pacientov bude usmerňovať aj strážna služba.