V reakcii na súčasnú epidemiologickú situáciu prejdú od pondelka, 12. októbra na dištančnú výučbu aj fakulty Univerzity Mateja Bela, ktoré ku nej nepristúpili už skôr. V online podobe prebieha výučba od začiatku semestra na Právnickej fakulte UMB a od 5. októbra sa dištančnou formou vyučuje aj na Pedagogickej fakulte. Od pondelka sa prezenčná výučba, predbežne na dva týždne, prerušuje aj na Filozofickej fakulte, Fakulte prírodných vied a Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V prezenčnej výučbe zatiaľ pokračuje Ekonomická fakulta, ktorá študentom ponúka aj možnosť online účasti.