Riaditeľstvo štátneho podniku Rudné bane opustí sídlo v Banskej Bystrici na Havranskom na Fončorde a presunie sa do Banskej Štiavnice. Práve Štiavnica o presun podniku usilovala a o rozhodnutí Ministerstva hospodárstva mesto aj informovalo. Pôvodný, Národný podnik Rudné bane na farebné kovy, bol v B. Bystrici zriadený ešte v roku 1946. Hlavnou činnosťou v ostatných desaťročiach je však najmä útlmový program rudného baníctva či likvidácia následkov po banskej činnosti. V súčasnosti má už len okolo tridsiatky zamestnancov.