Poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v utorok schválili rozpočet mesta pre rok 2018. Samospráva bude hospodáriť so sumou okolo 75-miliónov eur. Počíta sa napríklad s pokračovaním rekonštrukcie materských škôl pri spolufinancovaní z eurofondov, ale aj rekonštrukciami miestnych komunikácií vo finančnom rozsahu podobnom aktuálnemu roku.