Banská Bystrica patrila v uplynulom týždni znovu medzi mestá s najvyššími koncentráciami peľu. Alergikov trápil najmä peľ pŕhľavovitých rastlín a peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Kvôli daždivému počasiu však koncentrácie klesali. Spolu s tým sa však zvýšil podiel spórov húb a plesní v ovzduší.