Pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zaznamenali v minulom týždni najvýraznejší nárast denných koncentrácií peľu spomedzi krajských miest v Banskej Bystrici. Celkom namerali až 1083 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Napríklad v Bratislave to bolo 281, v Košiciach 114. V ovzduší sa vyskytoval peľ jelše, liesky, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, vŕby, brestu, jaseňa a zaznamenali aj prvý peľ duba. Pri očakávanom oteplení alergológovia RÚVZ B. Bystrica očakávajú už aj nástup jedného z najsilnejších alergénov – peľu brezy.