BBonline.sk | Krátke správy | RÚVZ B. Bystrica | 20.3.2019 13:40

Alergikom začína náročné obdobie, nastupuje peľ brezy

Pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zaznamenali v minulom týždni najvýraznejší nárast denných koncentrácií peľu spomedzi krajských miest v Banskej Bystrici. Celkom namerali až 1083 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Napríklad v Bratislave to bolo 281, v Košiciach 114. V ovzduší sa vyskytoval peľ jelše, liesky, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, vŕby, brestu, jaseňa a zaznamenali aj prvý peľ duba. Pri očakávanom oteplení alergológovia RÚVZ B. Bystrica očakávajú už aj nástup jedného z najsilnejších alergénov – peľu brezy.