Kým v  uplynulých týždňoch analýza hlásení detských aj praktických lekárov v Banskobystrickom kraji ukázala výraznejší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), v 41. kalendárnom týždni sa trend vývoja chorobnosti spomalil. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka je zrejmé, že chorobnosť kopíruje takmer presne vlaňajší vývoj.