Za prvé mesiace tohto roka krajský sociálny podnik zrealizoval zákazky za takmer 138 tisíc eur. Aktuálne pracuje na ďalších za 164 281 eur a do konca roka má naplánované zrealizovať práce za ďalších takmer 300 tisíc eur. 

Stavebný sociálny podnik, ktorého jediným vlastníkom a spoločníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, získal 1. júna 2019 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný. Jednou z výhod, ktorú tým sociálny podnik získal je zvýhodnená znížená sadzba DPH na 10%, ktorá sa uplatňuje v rámci činnosti sociálneho podniku.

Sociálny podnik realizuje v rámci svojej hlavnej obchodnej činnosti stavebné zákazky pre inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, ako sú školy, kultúrne zariadenia, prípadne domovy sociálnych služieb a tiež subdodávky k inej stavebnej činnosti. 

Sociálny podnik je tiež od júna registrovaný v registri partnerov verejného sektora, aby mohol realizovať aj väčšie zákazky v sume nad 100 000 eur. 

Po práci v sociálnom podniku sa zamestnajú v ďalších organizáciách

Hlavným cieľom sociálneho podniku je pomôcť zamestnať sa ľuďom dlhodobo bez práce, ktorí často stratili pracovné návyky a nevedia sa zamestnať.
Aktuálne v sociálnom podniku pracuje 23 zamestnancov, z toho väčšinou ide o stavebných robotníkov, prípadne majstrov. Jednému spomedzi zamestnancov sa už podarilo po skúsenostiach zo sociálneho podniku aj zamestnať na trvalý pracovný pomer. 

Do konca roka 2019 predpokladajú, že stúpne počet zamestnancov približne na 35 zamestnancov. Pracovné pozície budú zamerané tak ako doposiaľ predovšetkým na stavebné činnosti, ďalej na výrub drevín pod vysokým napätím na území BBSK, ako aj iné pozície v závislosti od potrieb na trhu práce a potrieb v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Viackrát v priebehu roka som sa bol pozrieť v zariadeniach, kde prebiehali stavebné práce, ktoré robili naši pracovníci stavebného sociálneho podniku. Na všetkých pracoviskách si ich prácu a ochotu chválili. Okrem prvoradej úlohy, ktorú tak sociálny podnik spĺňa, že dáva prácu dlhodobo nezamestnaným ľuďom, chceme tiež týmto projektom motivovať aj iné organizácie a obce, aby zakladali sociálne podniky. Je to pilotný projekt, kde kraj zároveň na svojich skúsenostiach testuje funkčnosť zákona o sociálnych službách,“ povedal banskobystrický župan Ján Lunter

Za prvý polrok 2019 stavebný sociálny podnik zrealizoval 15 zákaziek v celkovej hodnote 137 997 eur. Medzi najväčšie z týchto zákaziek patrila rekonštrukcia Domova Márie v Banskej Štiavnici, opravy a rekonštrukcie sociálnych zariadení v budovách škôl Stredná športová škola v Banskej Bystrici a Stredná odborná škola v Revúcej, zateplenie strechy, opravy a výmeny podláh v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Zamestnanci stavebného sociálneho podniku okrem toho pracovali pre Slovenský zväz Biatlonu pri pomocných prácach v Areáli Osrblie počas juniorských majstrovstiev sveta, rovnako ako pri mnohých zákazkách ako subdodávatelia pri rekonštrukciách ciest. 

„Aktuálne zamestnanci sociálneho podniku pracujú na dvoch veľkých zákazkách v hodnote 164 281 eur v Krajskej  knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene a v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša,“ dodal predseda BBSK Ján Lunter.

Naplánované sú tiež ďalšie zákazky do konca roka dohromady za sumu vyše 280 000 eur. Pôjde o práce na opravách domovov sociálnych služieb v kraji za vyše 100 000 eur, výstavba koniarne pre Poľnohospodárske učilište v Banskej Bystrici, či výmenu podláh v ďalších školách. 

„Z perspektívneho hľadiska je potrebné rozšíriť stav zamestnancov predovšetkým o odborných pracovníkov z radu remeselných profesií, ktorí by doplnili schopnosti už súčasných zamestnancov tak, aby bol sociálny podnik schopný sám realizovať aj veľké zákazky prevyšujúce hodnotu 100 000 eur,“ vysvetľuje župan Ján Lunter.