Blížiaca sa zimná sezóna by mala byť pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. (BBRSC), z hľadiska údržby ciest, jednoduchšia ako minuloročná. Do vozidlového parku totiž pribudnú posypové mechanizmy, nakladače, traktory a ďalšia potrebná technika za viac ako 4,5 mil. eur.

sypac, odhrnac, zimna udrzba, BBonline.sk, BBRSCZastupiteľstvo BBSK na svojom zasadnutí dňa 26.04.2013 prijalo uznesenie na kapitalizáciu pohľadávky voči BBRSC a.s. vo výške 4,5 milióna eur, čo znamená, že základné imanie BBRSC a.s. sa zvýši z 33 200,00 eur na 4 570 200,00 eur. Zvýšenie základného imania znamenalo zlepšenie ekonomického postavenia akciovej spoločnosti voči finančným inštitúciám. Vďaka tomuto kroku sa podarilo spoločnosti získať úver v objeme 4,25 mil. eur na investície do technického vybavenia spoločnosti BBRSC, a.s. v takomto zložení:

– Posypové vozidlá (18 ks) so snehovými radlicami, sýpacími nadstavbami na posyp inertným, chemickým materiálom a solankou vrátane 7 ks sklápacích nadstavieb.

–  Nakladače (typ traktor – rýpadlo: 5 ks) s kompletným nástrojovým vybavením a 5 ks prídavného zariadenia fréza na asfalt.

– Traktory (výkon 130 MP: 6 ks) s rovnakým počtom prídavných zariadení: kosačka, priekopová fréza, snehová fréza.

– Recyklátory asfaltovej zmesi (3 ks) slúžiace na opravu výtlkov za tepla recykláciou vyfrézovanej asfaltovej zmesi.

– Prívesy na prepravu strojov (5 ks) nosnosť do 3,5 t – 2 ks, nosnosť do 10 t – 3 ks

– Zariadenia GPS (270 ks) na dovybavenie všetkých vozidiel a mechanizmov.

Nákup mechanizmov sa realizoval verejným obstarávaním formou elektronických aukcií. Celková vysúťažená cena predstavovala čiastku 4,773 mil. eur, čo znamená, že okrem úveru vo výške 4,25 mil. eur, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. investovala do nákupu techniky 523 000,00 eur z vlastných vytvorených zdrojov. Kúpne zmluvy sú s dodávateľmi uzavreté tak, aby boli všetky mechanizmy dodané do decembra 2013. Stroje a techniku bude BBRSC, a.s. využívať už v sezóne 2013/2014.

„Najdôležitejšie sú posypové vozidlá, lebo ich nasadením sa odstráni problém výpadku sypačov, ktoré boli zastarané. Priemerný vek sypačov dosiahol v minulej zimnej sezóne 26 rokov. V príprave na zimu 2013/2014 vynaložila BBRSC a.s. na opravu techniky čiastku 270 000,00 eur,“ konštatoval počas dnešného slávnostného odovzdávania nových mechanizmov generálny riaditeľ BBRSC, a.s. Ján Butkovský.

BBRSC, a.s. vykonáva zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy v rozsahu 2 389 km a na cestách I. triedy a rýchlostných komunikáciách v rozsahu 621 km s množstvom horských prechodov. Predpokladaná spotreba posypových materiálov je 52 000 ton inertného posypu a 20 000 ton chemického posypu na schválených úsekoch ciest. U posypových materiálov je nutné vysoké predzásobenie, čo predstavuje aj vysoké finančné náklady. Proces predzásobenia v BBRSC, a.s. prebieha tak, aby ku dňu vyhlásenia nepretržitej zimnej služby boli zásoby vo výške cca 80 percent inertného posypu a 70 percent chemického posypu.