Režim v zariadeniach sociálnych služieb sa postupne uvoľňuje, od pondelka 8. júna začnú opäť fungovať ambulantné služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Návštevy sú už povolené aj v zariadeniach pre seniorov, treba sa však vopred ohlásiť telefonicky a rešpektovať stanovený harmonogram i ďalšie pravidlá.

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 8. júna Banskobystrický samosprávny kraj k obnoveniu poskytovania ambulantných sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie budú zatiaľ fungovať v skrátených časoch, od 7:00 do 15:30.

„Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19. V prípade priaznivých podmienok predpokladáme od pondelka 15. júna tiež otvorenie župných zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby na týždennej báze,“ povedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Povolené sú už aj návštevy v pobytových zariadeniach, ktoré okrem ľudí so zdravotným postihnutím poskytujú služby aj seniorom. „Každé naše zariadenie má spracovaný vlastný harmonogram návštev. Je preto potrebné vopred telefonicky kontaktovať konkrétneho poskytovateľa a dohodnúť plánovanú návštevu. Prosíme príbuzných, aby stanovený harmonogram rešpektovali a predišli tak zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb v zariadeniach,“ doplnila Denisa Nincová.

Vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja budú aj naďalej platiť prísne hygienické a protiepidemiologické pravidlá. Klientom pri nástupe na službu i príbuzným, ktorí prídu na návštevu, bude pred vstupom meraná telesná teplota a nebudú vpustení tí, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia.

Rovnako stále platí dodržiavanie dvojmetrového odstupu medzi osobami, dezinfekcia rúk pri vstupe do objektu a okrem stanovených výnimiek aj povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, či inou vhodnou alternatívou.

 „Od 15. júna predpokladáme v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie aj obnovenie prijímania nových klientov do zariadení,“ uzavrela Denisa Nincová.