Ešte v roku 2007 získal BBSK cenu Zlatý erb v súťaži Únie miest Slovenska a Občianskeho združenia eSlovensko v kategórii Najlepšia internetová stránka samosprávneho kraja. Prehľadný portál vucbb.sk fungoval v tejto, respektíve len mierne upravenej podobe do včerajšieho dňa. Banskobystrický samosprávny kraj dnes do prevádzky uviedol novú oficiálnu web stránku.

Do včera oficiálny web kraja vytvorila v roku 2006 banskobystrická spoločnosť GAMO.

“Cieľom bolo sprehľadniť a zjednodušiť návštevníkom orientáciu na nej. Postupne budú pribúdať ďalšie moduly prezentujúce BBSK. Jednou z prvých noviniek je nový Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr (CRZ),” uviedol vo vyhlásení pre média Peter Hajnala, hovorca BBSK. Objednávky, zmluvy a faktúry doteraz kraj zverejňoval len v jednoduchej a neprehľadnej výpisovej podobe. Nový register bude ponúkať aj možnosť selekcie a vyhľadávania. Slúžiť má nielen Úradu BBSK, ale aj všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Kraj v ňom bude zverejňovať všetky zmluvy, objednávky a faktúry a to aj napriek existencii minimálnej hranice.

Register, ako aj celú internetovú stránku postavenú na voľne šírenom redakčnom systéme, vytvorili zamestnanci BBSK. “Spolu za oba projekty (web a CRZ, pozn. red.) sme ušetrili takmer 20 tisíc Eur,” uvádza na záver Hajnala.

Pozitíva novej stránky BBSK
– centrálny register zmlúv
– externý systém pre evidenciu uznesení zastupiteľstva a komisí BBSK

Negatíva novej stránky BBSK
– slabá grafická prehľadnosť, keď na úvodnej stránke prevažujú texty bez výraznejšieho formátovania
– pre bežného návštevníka zostane nepochopiteľným aj prihlásenie pre užívateľa, určené zrejme užívateľom z radov úradníkov
– časť podstránok je v deň spustenia prázdnych
– preklep v päte stránky hovoriacej o autorských právach: “Banskobystrický samosprvávny kraj”
– aplikácia automatickej rotácie noviniek na titulnej stránke nadmerne zaťažuje počítače návštevníkov. Chyba pri tom nie je vo využitom systéme, pretože okrem množstva menších blogov, rovnaký redakčný systém využíva napríklad aj oficiálna stránka Bieleho domu.