Banskobystrický samosprávny kraj prišiel v tomto roku s novinkou – na vybrané projektové výzvy, určené pre stredné školy, zareaguje vo svojom mene a získané prostriedky im následne prerozdelí.

Školy tak nebudú o peniaze žiadať samostatne, ubudne im administratíva a celý proces má byť efektívnejší, rýchlejší a na konci dňa aj lacnejší. Prvé dva takto podané projekty už odobrilo ministerstvo.

Lepšie prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a vyššiu kvalitu odbornej prípravy zabezpečia na desiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dva projekty, ktorých žiadateľom bola župa.

V priebehu mája a júna žiadosti schválilo ministerstvo školstva, vedy a výskumu a žiaci budú môcť vďaka takto získaným peniazom absolvovať extra hodiny a rozšíriť svoju mimoškolskú činnosť, pre učiteľov bude zabezpečené ďalšie vzdelávanie i pedagogické kluby. Realizácia projektov je naplánovaná na dva roky.

„Celkové oprávnené výdavky týchto dvoch projektov sú spolu vo výške približne 1,3 milióna eur, samosprávny kraj sa bude na nich podieľať piatimi percentami. Novinkou je, že o peniaze nežiadali školy samostatne, ale na výzvu zareagoval Banskobystrický samosprávny kraj. Pre školy to znamená menej administratívy, tiež očakávame úsporu pri verejnom obstarávaní,“ povedal Michal Straka, vedúci oddelenia riadenia projektov Úradu BBSK.

Odborné kapacity na župe

To, že na projekty zareagovala župa a nie každá škola samostatne, má priniesť tiež nižšie náklady na verejného obstarávateľa, zefektívnenie a zrýchlenie procesov či operatívnejšie riešenie problémov.

„Jednoduchšia bude tiež komunikácia s riadiacimi orgánmi, takáto forma zapojenia do výziev má minimalizovať tiež prípadné neoprávnené výdavky a poskytne kraju komplexnejší prehľad a väčšiu kontrolu nad využitím získaných zdrojov,“ doplnil Michal Straka.

Výhodou je tiež to, že župa vďaka zapojeniu do výziev dokáže zaplatiť vysoko kvalifikovaných odborníkov a tieto odborné kapacity buduje na úrade a nie v externom prostredí.

Školy nový prístup vítajú

Iniciatívu Banskobystrického samosprávneho kraja ocenili aj samotné školy.

„Vďaka oddeleniu riadenia projektov sme dostali možnosť aktívnej účasti na projekte bez veľkej administratívnej záťaže. Vypracovanie podobného projektu si vyžaduje špecifické znalosti, skúsenosti a čas. Vážime si pomoc, ktorá nám bola poskytnutá pri vypracovaní našej časti projektu a verím, že naša škola napĺňaním požiadaviek projektu nesklame zverenú dôveru a že všetky zúčastnené strany budú spokojné s prínosom a naplnením cieľov projektu,“ povedala Lívia Žuffová, riaditeľka Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

Spoluprácu s oddelením riadenia projektov Úradu BBSK si pochvaľujú aj na Strednej odbornej škole v Tisovci.

„Pracovníčky oddelenia nám pomohli napísať projekt a boli vždy milé a ústretové pri riešení akéhokoľvek problému, ktorý sa vyskytol. Kým bolo iba na nás napísať projekt, tak si učitelia, ktorí boli zaň zodpovední, museli naštudovať legislatívu, požiadavky projektu a všetky veci okolo.  Niekedy pre nedostatok času sme projekt ani nestihli v danom termíne, pretože sme sa mu venovali po večeroch doma,“ povedala riaditeľka Anna Kožiaková.

Do projektov sú zapojené Stredná zdravotnícka škola Lučenec, Spojená škola Detva, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Rimavská Sobota, Obchodná akadémia Banská Bystrica, Stredná odborná škola Tisovec, Obchodná akadémia Lučenec, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota, Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina a Spojená škola Modrý Kameň.