Problémy s nedostatkom všeobecných lekárov plánuje Banskobystrický samosprávny kraj riešiť vo vybraných regiónoch náborom do vlastných krajských ambulancií. Aktuálne už takto fungujú tri pracoviská, v rámci ktorých župa ponúka lekárom atraktívne podmienky.

Nadštandardný plat, pracovná zmluva na dobu neurčitú, moderne zariadená ambulancia bez ďalších vstupných nákladov, ubytovanie alebo príspevok na bývanie, služobné auto aj mobilný telefón, úhradu ďalšieho vzdelávania a vybavenie všetkých potrebných administratívnych úkonov.

To všetko ponúka Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vo vybraných regiónoch lekárom, ktorí prídu ordinovať do krajom zriadených ambulancií. Týmto spôsobom chce župa zaplniť biele miesta na mape a zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov.

Strategický zámer pre nábor lekárov v Banskobystrickom kraji ešte na konci septembra schválilo krajské zastupiteľstvo.

Všeobecní lekári aj vybraní špecialisti

Kraj má záujem zamestnať všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov aj vybraných špecialistov, ktorí podľa dostupných štatistík v jednotlivých okresoch najviac chýbajú. Tento model, ktorý už dnes funguje v troch krajom zriadených ambulanciách, by mohol prispieť k zmierneniu krízy, ktorá hrozí najmä pre vysoký vek lekárov v regiónoch.

„Situácia s lekármi je zlá a reálne hrozí, že ľudí nebude mať kto liečiť. V slovenskom zdravotníctve je nedostatok všeobecných lekárov a v najbližších rokoch bude tento nedostatok ešte výraznejší v dôsledku ich vysokého priemerného veku, ktorý je u všeobecných lekárov pre dospelých 59 rokov a u všeobecných lekárov pre deti a dorast 60 rokov,“ hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Priamo v Banskobystrickom kraji je viac ako 30 % všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast vo veku nad 65 rokov. „Lekárov, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoju činnosť, najmä v lokalitách mimo hlavných aglomerácií, je veľmi ťažké nahradiť. V dôsledku toho vznikajú na mape kraja biele miesta, kde primárna zdravotná starostlivosť pre občanov prestáva byť geograficky a časovo dostupná. To by sme radi zmenili,“ dopĺňa Martin Caudt, vedúci Oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK.

Voľné miesta po celom kraji

Všeobecní lekári pre dospelých aktuálne chýbajú vo všetkých okresoch kraja, najviac neobsadených miest je v okresoch Banská Bystrica (11), Rimavská Sobota (6) a Brezno (5). Voľné miesta pre pediatrov sú všade okrem banskobystrického okresu, najviac lekári pre deti a dorast chýbajú v okresoch Rimavská Sobota (7), Brezno (4) a Veľký Krtíš (4).

Medzi najnedostatkovejších špecialistoch patria v kraji oční lekári, detskí psychiatri či neurológovia.

„Našim cieľom je pomocou schválenej stratégie a následnej kampane zasiahnuť určený profil lekárov, ktorí majú záujem o otvorenie ambulancie na území kraja a zvýšiť tak počet novovytvorených ambulancií. To, čo ponúkame, sú atraktívne podmienky – motivačný balíček je nastavený tak, aby pokryl rôzne potreby jednotlivcov v cieľovej skupine. Finančné ohodnotenie je vyššie než priemerná odmena lekára v trvalom pracovnom pomere, resp. lekára s vlastnou praxou. Zároveň adresuje a vyrovnáva vstupné prekážky na trhu pre čerstvo atestovaných lekárov a tiež uvádza benefity nad rámec bežnej ponuky na trhu,“ doplnil Ján Lunter.

Lekári, ktorí by mali záujem v krajských ambulanciách pracovať, sa môžu prihlásiť či informovať na adrese edita.gonova@dobrykraj.sk.