Urobiť správne rozhodnutie pri výbere strednej školy môže byť pre žiakov a ich rodičov náročné. Banskobystrický samosprávny kraj preto pripravil úplne nový web idemnastrednu.sk, kde záujemcovia nájdu prehľad všetkých škôl, odborov či duálneho vzdelávania v kraji, vrátane jednoduchého filtrovania podľa regiónu i záujmov žiaka.

Banskobystrický samosprávny kraj prichádza s novinkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a ich rodičov. Spustil úplne novú internetovú stránku, ktorá im pomôže pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy.

Web pripravil odbor školstva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a záujemcovia o štúdium na strednej škole tu na jednom mieste nájdu informácie o všetkých stredných školách v kraji, ich odboroch, uplatnení absolventov či zapojení do systému duálneho vzdelávania.

„Chceli sme vytvoriť jednoduchú platformu, ktorá žiakom a ich rodičom umožní dozvedieť sa na jednom mieste všetky potrebné informácie o stredných školách. Primárne sme sa zamerali na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale na webe sú dostupné aj informácie o školách iných zriaďovateľov, vrátane priameho odkazu na ich webové stránky,“ hovorí Judita Droppová z odboru školstva Úradu BBSK, ktorá sa na tvorbe stránky idemnastrednu.sk podieľala.

Prezerať si profily stredných škôl môžu záujemcovia na základe viacerých kritérií – vybrať si môžu napríklad podľa okresu, typu školy či odboru a školy si zoradiť či už podľa počtu žiakov prijatých na vysokú školu alebo tých, ktorí po jej skončení hneď našli uplatnenie na trhu práce. „Rovnako je možné školy vyhľadávať podľa záujmov žiakov, a to v 19 kategóriách – ak sa teda vaše dieťa zaujíma napríklad o informatiku, chémiu, umenie, šport alebo trebárs baníctvo, stránka mu vyhľadá školy, ktoré ponúkajú odbory v jeho sfére záujmu,“ dopĺňa Judita Droppová.

Žiaci tu tiež budú môcť nájsť všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu, vrátane prihlášky na strednú školu, kritérií prijímacích skúšok za jednotlivé školy či vzorových testov.

Prepojenie s praxou

Samostatnú podstránku, vrátane mapy, má na webe idemnastrednu.sk duálne vzdelávanie. Tu záujemcovia nájdu nielen zoznam škôl v jednotlivých okresoch, ktoré sú do systému zapojené, ale rovnako aj zoznam zamestnávateľov, ktorí so školami v tomto systéme spolupracujú.

„Je pre nás dôležité prepájať vzdelávanie s praxou. Duálne vzdelávanie je rokmi overeným príkladom toho, ako môže spolupráca zamestnávateľov so školami fungovať a generovať absolventov, ktorých firmy potrebujú, a ktorí ľahko nájdu svoje uplatnenie na pracovnom trhu,“ hovorí predseda BBSK Ján Lunter s tým, že župa ide v tomto ešte ďalej.

„V každom okrese nášho kraja vďaka národnému projektu fungujú Regionálne centrá kariéry. Tie prepájajú základné školy, stredné školy a zamestnávateľov a zabezpečujú nielen tok informácií medzi nimi, ale aj reálne výstupy. Napríklad v podobe návrhov nových odborov či organizovaných exkurzií tak, aby deti už na základných školách vedeli, ako by ich budúcnosť v konkrétnej spoločnosti po vyštudovaní konkrétneho odboru mohla vyzerať,“ dopĺňa Ján Lunter.

Špeciálna podpora pre osem odborných škôl

Na novom webe dostalo tiež priestor osem stredných odborných škôl, ktoré boli vybrané špeciálne pre národný projekt, s cieľom prepojiť ich viac s potrebami zamestnávateľov, zlepšiť kvalitu vyučovania vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov a zatraktívniť ich odbory.

„Našou ambíciou je tiež zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov, vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín, ako i žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. V každej škole pôsobí mentor, ktorý individuálne pracuje so žiakmi a pomáha im v tvorbe a napĺňaní ich osobného kariérneho plánu. V časti „Inklúzia“ sa pripája ku každej škole dvojička – v tejto časti projektu budeme pracovať v šestnástich stredných odborných školách v kraji,“ dopĺňa Mária Vydrová, riaditeľka odboru reformy vzdelávania Úradu BBSK.

Projekt zahŕňa aj marketingovú podporu vybraných škôl, zaujímavosti a novinky môžu záujemcovia sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku či YouTube.